Elokuvan historian alkupisteenä pidetään yleensä Lumiéren veljesten elokuvanäytöstä vuonna 1895. Saksalainen filosofi Christoph Türcke on eri mieltä:

On virhe pitää elokuvaa uutena keksintönä. Aivan ensimmäiset elävät kuvat olivat performatiivisia [uhri]rituaalikuvia. Kun nämä liikkuvat kuvat siirtyivät ulkoisesta tilasta sisäiseen, henkiseen tilaan (…) ihmisen mieli avartui ja täyttyi kuvitteellisista muodoista, rituaalin representaatioista.

Türcke siis väittää, että elävät kuvat olivat ensin primitiivisen ihmisen rituaaleja, joiden kuvasto alkoi kehittyä ja muuttua sisäisiksi kuviksi, mielikuvitukseksi. Teknologian mahdollistama elokuvataide on vain myöhäistä heijastusta tästä. Se on unen, hallusinaation ja rituaalin myöhäinen, tekninen konkretisoituma.

Tuo Türcken ajatus tuli mieleen, kun näin jälleen unen, joka oli toisaalta ikään kuin elokuva ja toisaalta ”totta” siinä mielessä, että olin unen tapahtumissa läsnä. Tällaiset elokuvaunet ovat ilmeisen tuttuja suurimmalle osalle ihmisistä. Niissä olemme vuorotellen toimijoita unen tapahtumissa ja toisaalta taas ikään kuin visuaalisen performanssin sivustakatsojia. Tämä samaistumisen ja etäännyttämisen vuorottelu on nykyihmiselle tietysti tuttua juuri elokuvan katsomisen kokemuksesta. Yhtymäkohtia on kuitenkin myös vanhempiin ja pahaenteisempiin asioihin.

Uhrirituaalissa koko yhteisö sekä katsoi sivusta että osallistui. Jokainen oli sekä katsoja että vastuussa suoritettavasta uhrista. Türcken mukaan kyseessä on visuaalisen performanssin vanhin muoto, jonka muodot eivät ainoastaan vedonneet ihmisen mielikuvitukseen, vaan ikään kuin loivat sen.

Siinä pureskeltavaa. Ehkä vanhin päänsisäinen elokuvamme onkin tosiaan se, jossa jotakin hyvää ja kaunista pitää uhrata. Siksi Macbeth, Anna Karenina, Joutsenlampi ja loputon lista kauhuelokuvia, joissa kaikkien nuorten ja kauniiden on kuoltava.

Tämä postaus ei tee oikeutta Christoph Türcken Dream and Trauma -alkutekstille, josta tuo sitaattikin on. Onneksi Türcken teos Philosophie des Traums on vihdoin ilmestymässä englanninkielisenä käännöksenä.